Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

De Poort naar de Nieuwe Wereld

Tegenwoordig leggen toegewijde spirituele groepen innerlijk contact met de goddelijke Intelligentie om zich met elkaar in heilige dienstbaarheid te verenigen voor het hoogste goed van de wereld. Zo komen er bepaalde spirituele krachten beschikbaar, en die maken het mogelijk om alle persoonlijke problemen op te laten lossen in de vreugde, veiligheid en de doelstelling van de groep. Tegelijkertijd wordt er dan in het centrum van zo’n groep een kanaal geopend waar deze krachten doorheen kunnen stromen. Genade zal dan onvermijdelijk uit de hogere dimensies via de doelbewust geschapen geleiders van spirituele zegening binnenstromen, en dat zal het bewustzijn van alle betrokkenen verlichten en hun harten openen. 

Dit proces zal als een katalysator werken voor een snelle transmutatie van alle grove energieën in hun aura’s, en dat persoonlijke psycho-emotionele blokkades opheft en wonderbaarlijke genezingen brengen kan, want het proces is gericht op bevrijding van alle wereldse pijn en lijden. Als er onzelfzuchtig en intelligent gebruik wordt gemaakt van zo’n krachtige methode om goddelijke energie te kanaliseren, dan kan er een krachtig etherisch circuit ontstaan waarin er een elektrische stroom door ieder geopend hart wordt gejaagd. Bovendien is het zo dat als ieders individuele bewustzijn versmelt en zich verenigt met de groepsgeest, en als ieders bewustzijn vervolgens naar een lichtende spirituele dimensie wordt getild waar er onvoorwaardelijke liefde is voor alles en iedereen, dan kan het kanaliseren van goddelijke energie voor de hele groep tot een grote Openbaring leiden. Zo worden de poorten naar de verborgen werelden geopend en gepasseerd.

 

Maar dit is nog lang niet alles. Dit is nog maar het begin, want als er zo via de groepssynergie gebruik wordt gemaakt van de Wet van Invocatie, dan verheft en heiligt de instroom van goddelijke kracht die daar het gevolg van is, niet alleen het bewustzijn van allen die daaraan meewerken, maar dan zal die kracht ook vanuit het centrum verder naar buiten stralen. Dat beďnvloedt de transmutatie van negatieve energieën in de omgeving, want het leidt tot het zuiveren, genezen en het versterken van alle Aardse levensrijken – het minerale rijk, het plantenrijk, het dierenrijk, en uiteraard het mensenrijk. Dergelijke positieve initiatieven zijn tegenwoordig mede verantwoordelijk voor het oproepen, verankeren, en wereldwijd verdelen van de lichtenergieën van het Aquariustijdperk. Deze nieuwe energieën maken de weg klaar voor het neerdalen van het Christusbewustzijn in velen, doordat ze de komst van de spirituele mens op de planeet bevorderen. Zo dragen ze bij aan het vestigen van het “Koninkrijk Gods” op Aarde.

 

Het manifesteren van de metafysische poorten kan aanzienlijk vergemakkelijkt worden door de positieve invloed van bepaalde Aarde-energieën. Op plaatsen waar zich draaikolken – of vortexen   van deze energieën in de fysieke wereld bevinden, richten Dienaren nu toevluchtsoorden op waar genezing en noodzakelijke voorbereidingen plaats kunnen vinden. Deze toevluchtsoorden zullen later functioneren als poorten waar bewustzijn doorheen kan reizen, naar de hogere werelden toe, en uiteindelijk zullen zij waarlijk grote lichtbakens worden, vanwege de intense spirituele activitieit die ze teweegbrengen. Ontwaakte Dienaren zullen zich aangetrokken voelen om te komen helpen met het bouwen en heiligen van zulke ‘arken’ die onder meer de nodige bescherming zullen bieden tegen de wereldwijde ‘zondvloed’ die er nu aan staat te komen. De Dienaren die het eenheidsbewustzijn in hun leven hebben geďntegreerd, zullen daarbij de taak van poortwachter op zich nemen, en daarmee zullen ze hun aandeel in het werk van de Oogst vervullen.

 

Er zijn mensen die de frequentie van hun bewustzijn voldoende hebben verhoogd, doordat zij positief hebben gereageerd op de behoeften van de wereld en zij de wereld in groepsverband hebben gediend. Nu het Vissentijdperk ten einde loopt, zullen deze mensen de kans krijgen om eerder door de Poort van Initiatie te gaan, dus voordat de grote planetaire Initiatie plaatsvindt. Andere Dienaren van de mensheid zullen dan later kunnen volgen, want zij zullen de welverdiende waardering en bevrijding meemaken, wanneer dat in overeenstemming is met hun persoonlijke programma en hun groepsprogramma. Deze beloning zal evenredig zijn met de mate waarin zij zich over een periode van talloze incarnaties aan onzelfzuchtige dienstbaarheid hebben gewijd.

 

We moeten goed begrijpen dat de Poort van Initiatie die toegang biedt tot de Nieuwe Wereld alleen in groepsformatie gepasseerd kan worden, want dat is de wet van het Aquariustijdperk. Alle kandidaten die klaar zijn voor ascentie, zullen zich als het ware aan deze kant van de poort verzamelen, en als de groep als kanaal gaat functioneren door oprechte en tijdige invocatie, dan zal er een vloedgolf van Dienaren doorheen gaan. Dit betekent een groot succes voor deze mensen, en zij zullen dan innerlijk een ‘wenteltrap van licht’ zien die vanuit de aardse fysieke wereld in een spiraal naar boven gaat. Deze wenteltrap zonder einde zal alle Dienaren heel bekend voorkomen, en hij stijgt steeds hoger en hoger, tot hij helemaal uit het zicht verdwijnt en versmelt met het stralende en oneindige licht. De zijden van deze etherische treden zullen geflankeerd worden door overleden geliefden, gidsen uit de engelenwereld, profeten en heiligen die ooit op Aarde een hoog spiritueel niveau hebben bereikt, en ook door ontelbare merkwaardig vertrouwde goddelijke Afgezanten van allerlei hoogontwikkelde beschavingen. Zij staan allen klaar om al die waardige zielen op hun weg te helpen, en ook om te delen in het spirituele succes dat ze via de Dienaren op Aarde bereikt hebben.

 

Via een overvloed aan bewust geopende poorten zullen er over de hele planeet vele ascenties van groepen Dienaren plaatsvinden, en daarna zullen er vele wederopstandingen zijn als velen van hen in etherische vorm en met een volledig multidimensionaal bewustzijn naar de Aarde terugkeren. Dit verschijnsel zal doorgaan tot aan het moment van de Grote Overgang die “de deur zal sluiten waar de duivel woont” en die de mensheid op Aarde daadwerkelijk bevrijdt. Zo doet het lot der mensheid een grote stap voorwaarts, en dat is de Verlossing waarover in allerlei voorspellingen en oude geschriften gesproken wordt. Succesvolle Dienaren en mensen die zich goed hebben voorbereid, zullen gezamenlijk verder gaan via hogere niveaus van groepsvereniging. Hiervoor ontvangen zij vele kleinere initiaties als voorbereiding op de grote wereldwijde Initiatie die hen door de Poort naar de Nieuwe Wereld zal leiden.

 

* * *

 

Als de planetaire deadline eenmaal bereikt is, zullen veel Dienaren hun taak van het vooruithelpen van de Aarde naar haar nieuwe cyclus hebben volbracht, en daarom zullen deze Dienaren tijdens de overgangen daarna niet langer op deze planeet blijven. Voor deze Dienaren betekent de Dag des Oordeels een uitnodiging om terug te keren naar hun vertrouwde dichtheid, hun thuis. Sommigen van hen zullen daar zelfs nog voorbij willen gaan. Anderen zullen Gaia juist niet verlaten, zelfs als zij dicht bij de eerste groep van terugkerende Dienaren stonden en persoonlijk met hen hebben samengewerkt. Hun groepsprogramma zal hen inspireren om in het Aquariustijdperk verder te gaan met dienstbaarheid en samen met de mensheid de Nieuwe Wereld op Aarde op te bouwen.

 

De succesvolle Dienaren die de Aarde wel wensen te verlaten, zullen tijdens de Oogsttijd ascenderen. Zij zullen op weg naar huis dwars door allerlei werelden en dichtheden heen reizen. In de fysieke wereld hadden ze zich al eerder verenigd met talrijke andere incarnaties van hun groepsziel om samen de aardse kant van hun grote missie te verwezenlijken. Daarom zullen de verst ontwikkelde Dienaren in groepsformatie uit de derde dichtheid van de Aarde verdwijnen en door de vierde en de vijfde dichtheid heenrijzen. Daar, in de onzichtbare werelden, zullen legioenen van Hemelse Heerscharen hen dan begroeten met een ongekende erkenning en lof, en dan kunnen zij ook delen in de onuitsprekelijke glorie van de Grote Vreugde die al eeuwen geleden voorspeld is. Vanaf die dichtheid – de zesde – zullen zij via de Christusfrequenties naar de zevende sfeer reizen, het Boeddhaniveau. Daar wachten de meest verheven Levens in ons Kosmische Fysieke Bestaansvlak om van daaruit nog verder te kunnen stijgen, naar het volgende Oktaaf van evolutionaire ervaring: het Kosmische Astrale Vlak. Dat is een volledig onbekende wereld van Oneindigheid waar dan een volkomen nieuw hoofdstuk in het Scheppingsverhaal beginnen kan.

 

In werkelijkheid is de triomf van zo’n terugkeer een uiterst subtiele en metafysische gebeurtenis. Er staat succesvolle Dienaren een goddelijke beloning en een ultieme vreugde te wachten als zij opnieuw worden getransfigureerd en opgenomen in de transcendente pracht van één enkel en volkomen verenigd spiritueel bewustzijn, en deze beloning gaat werkelijk alle begrip en beschrijving te boven. Hun welverdiende beloning zal een uiterst toepasselijke zijn, want de bevrijding van Moeder Aarde, waar ze zich met lichaam, geest en ziel aan hadden gewijd, zal een enorme uitbarsting van goddelijke kracht in ons zonnestelsel teweegbrengen, en dat zal het hele universum doen vibreren als uiting van dank. De hele Schepping, waarin alles onafscheidelijk verbonden is, zal positief worden beďnvloed, want ieder afzonderlijk leven in de oneindige Kosmos zal er op een bepaald niveau onomkeerbaar en vol genade door worden aangeraakt.

 

“Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend. De machtige poorten openen zich wijd, en allen die dat willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen de Koning aanschouwen. Let goed  op! Wees sterk van geest, wees zuiver van hart, en sta klaar om hulp te bieden. Het Koninkrijk is nabij.”Jezus.

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005